zaterdag 11 mei 2013

Kantoor Patrijzen

Niet echt geweldig weer vandaag (zaterdag 11 mei 2013). Als dan toch de zon ineens tevoorschijn komt kan ik me meestal niet bedwingen om er toch nog even een uurtje op uit te trekken. Deze keer gericht op zoek naar de Patrijs. 2013 is uitgeroepen tot het jaar van de Patrijs. Dat is niet voor niets! Het gaat hard achteruit met deze vogel. Dus maar eens kijken of er binnenkort weer jongen te verwachten zijn. Maar ja, waar vindt je Patrijzen?
 
Deze "veldkippen" vinden steeds minder geschikte gebieden om zich staand te houden. Geschikte akkers en weilanden (vaak aan de rand van stedelijk gebied, met genoeg begroeiing en struiken om te schuilen) zijn "strakgetrokken" of moesten in het verleden vaak plaats maken voor woon- of kantoorwijken. Zo ook in dit geval. De kantoren wijk staat er ondertussen een jaar of tien. Er wordt, ondanks leegstand elders, nog steeds bijgebouwd op "lege" plekken tussen de reeds geplaatste gebouwen. Ik vind het wonderbaarlijk dat de Patrijzen (die min of meer een standvogel is) er zich desondanks in stand weten te houden op de, vooral in de weekenden, rustige grasvelden rond de kantoor panden. Gisteren vier (twee koppels) kantoor Patrijzen kunnen ontdekken.
 
 
Het eerste koppel ontdekte ik achter een heuveltje aan de rand van een kantoren terrein. Auto aan de kant, plat op de buik en met zon in de rug al tijgerend het heuveltje op. Mooi zicht op de twee. Na een kwartiertje staken ze een voetpad over naar een strook langs de grote vijver op dit kantoren terrein. De begroeiing is daar veel hoger en ruwer; weg zicht.

 
Deze man is duidelijk herkenbaar aan de donkere buikvlek. De tekening van de man is meestal net iets meer uitgesproken dan die van de vrouw bij Patrijzen. Verder zijn de sexen moeilijk uit elkaar te houden. Met uitzondering natuurlijk van de rode oogstreep bij de man (waarvan ik vermoed, op basis van eigen waarneming,  dat ie er alleen in de paartijd zit, maar daar kan ik niets over vinden)
 
 
Dit is het vrouwtje van het eerste koppel dat ik trof. Haar rechterpoot is gewond. Ze kan er niet op staan en houdt hem voortdurend ingetrokken/slapjes. Lopen kan ze niet, het is een soort voortdurend voorover vallende beweging die ze maakt om vooruit te komen. Bijzonder onhandig voor een vogel die het grootste deel van de tijd lopend en scharrelend door begroeiing trekt. Is de verwonding het gevolg van het leven op een bedrijventerrein? Zou ze nog in staat zijn een legsel groot te brengen de komende maanden? Vragen die zo maar op poppen.

 
Dit is het tweede koppel dat ik trof. Op het stukje gras, pal naast de hoofdingang van één van de kantoren (de zon was ondertussen weer verdwenen). Onder mijn ogen vond een paring plaats, maar die gaat zo snel (hier net achter de rug) dat je echt geluk moet hebben om die vast te leggen.
 
 
De man, fier en waakzaam

 
De vrouw. Zij zal de komende tijd waarschijnlijk op een nest doorbrengen. Patrijzen leggen veel eieren en hebben ook vaak grote groepen jongen. Verleden jaar trof ik in dit gebied een paartje met zeker 11 jongen, waarvan ik vrij zeker ben dat er 7 uiteindelijk groot geworden zijn (laatste keer dat ik ze tezamen zag dat jaar)