vrijdag 28 februari 2014

Afscheid van Zeeuws Vlaanderen

De afgelopen week hebben we in Zeeuws Vlaanderen doorgebracht. Wat is het daar nog heerlijk rustig! Als cadeautje kregen we dan ook nog eens de dagelijkse portie zon. Tot slot was er ook nog (geheel onverwacht!) een vogel kijk hut binnen vijf kilometer afstand van ons huisje. Alle ingrediënten voor een heerlijke weekje uitrusten en genieten.
 
Hier en daar heb ik al wat foto's gedeeld van deze trip (Facebook en losplaats). Deze keer in de blog geen "superfoto's" maar meer een afscheid van deze week. Het geeft denk ik prachtig aan hoe gevarieerd het vogelrijk is en wat je allemaal tegen kunt komen op één plek binnen een uur tijdsbestek.. Wie weet worden mijn lezers ook nog enthousiast om de natuur in te trekken met als missie: vogels spotten!

 
Alleen al van het uitzicht valt er volop te genieten; laat staan als er dan nog de nodige vogels voorbij komen.
Het is een overzicht; dus start ik maar met de ganzen. Drie soorten heb ik veelvuldig voorbij zien vliegen/wandelen.
 
 
Brandganzen waren het meest aanwezig. Dicht opeen gepakt graasden zij de graslanden zorgvuldig of. Ik kan me echt voorstellen dat een hardwerkende boer niet blij is als zo'n massa op zijn jonge zaailingen neerdaalt!
Desondanks blijft het een pracht gezicht!
 
De tweede massa, vaak minder compact, waren de Kolganzen. Dat de scheiding van soorten in groepen niet absoluut is mag duidelijk zijn; tussen deze groep zie je een enkele Brandgans en hier onder vliegen de twee soorten zelfs met elkaar mee.

 
De Kolgans lijkt het meest op de grauwe gans. Belangrijkste verschillen; de witte streep boven de snavel en de strepen op de buik (zie bovenste vogel)
 
 
De derde veel aanwezige soort, hoewel aanzienlijk minder dan de eerste twee, waren de Canadese ganzen. Zij zijn vooral te herkennen aan hun karakteristieke "trompet"- roep. Daarnaast zijn ze ook een stuk groter dan de twee eerdergenoemde ganzen.
 
 
Naast ganzen zie je er  ook veel eenden. Ik merk dat ik de wilde eend en de Smient niet eens meer heb vastgelegd! Dit ondanks dat die in grote getale aanwezig waren! Ik heb me kennelijk teveel laten afleiden door de aantallen Bergeenden die ik niet gewend ben. Daardoor zijn de eerder genoemde soorten wat onderbelicht gebleven.
 
 
De Wintertaling zie ik zelf niet zo heel vaak, en daarom valt zo'n eend dan wel weer op!
 
 
Slob eenden waren ook in behoorlijke aantallen aanwezig. Meestal ver buiten het bereik van de camera.
 
En dan natuurlijk de waadvogels...
 
 
Ook hier weer de fout gemaakt de meest voorkomende niet vast te leggen; dat was hier de Kievit. Een goede tweede was de Wulp
 
 
Wulpen hebben een unieke roep en een karakteristiek naar beneden gebogen snavel. Bijna niet te verwarren met andere soorten.
 
 
Ook voor de Kluut zijn de snavel en de roep kenmerkend. In tegenstelling tot bij de Wulp, is de snavel van de Kluut omhoog gebogen.
 
 
De Grutto was ook al weer in het land. Voor mij niet zo bijzonder, want Waddinxveen en omstreken staan bekend om de grote aantallen Grutto's die er nestelen.
 
 
Het tegendeel geldt voor de Goudplevieren. Die had ik eerder nog nooit gezien
 
 
Ook hier geldt weer... de wat zeldzamere  Grote zilverreiger wèl vastgelegd en de veelvuldig aanwezige Blauwe reigers weer niet..
 
Als je bij zo'n plas aan het rondscharrelen bent is het zaak ook goed op het aanwezige struikgewas en bomen te letten. Ook daartussen en omheen is vaak genoeg te beleven.
 
 
Torenvalkjes zie je vaak, dus ook hier.
 
 
Roodborstjes zie je vaak tussen de takken
 
 
Dat geldt ook voor de winterkoning, maar die moet je meestal vinden op het gehoor. Camouflage optima forma!
 
Is dit overzicht compleet? Bij lange na niet! Noemde ik eerder al een paar overgeslagen soorten, er zijn ook soorten langs gekomen die ik niet (of niet tijdig) voor de camera kreeg. Scholeksters, Tureluur, Aalscholvers, verschillende soorten meeuwen, Buizerd, Slechtvalk, Fazant, Kraai, Merel, Koolmees en Meerkoet, ze zijn allemaal voorbij gekomen, net als nog wat kleine zangers en steltlopertjes die ik niet zo snel kon identificeren.
 
Het was puur genieten!